Secondary Software License Centre (SSLC)

Twoje konto SSLC zostanie automatycznie utworzone przy pierwszym zakupie licencji oprogramowania w Discount-Licensing Ltd.

Po dokonaniu zakupu otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail dającą dostęp do informacji licencyjnych związanych z zakupem. W repozytorium znajdą się pliki instalacyjne do pobrania, szczegóły wszystkich faktur i oświadczeń o zaprzestaniu użytkowania od pierwotnych użytkowników z całego cyklu życia używanych licencji od pierwszego zakupu w sieci Microsoft, oryginalny tekst Umowy Licencyjnej oraz inne dokumenty niezbędne do wykazania własności licencji.

Po zalogowaniu będziesz mieć możliwość zarządzania licencjami, dokumentami i prawami dostępu dla gości.

Informacje o Twoich licencjach i wszystkie związane z nimi dokumenty są w jednym miejscu, zawsze dostępne i bezpieczne.

Kupując oprogramowanie na rynku wtórnym zawsze sprawdzaj czy Twój dostawca dostarcza wszystkie te wymagane prawm dokumenty. Ich brak może być kosztowny i brzemianny w skutkach.


Spód

Partner