Licencje z recyklingu są legalne!

Poprzednia wersja opisu tego tematu zajmowała 3 strony A4.

Dziś już nie są potrzebne aż tak szerokie wywody. Jeśli jeszcze nie wiesz z jakiego powodu, wyjaśnię dlaczego możesz kupować używany Office, SQL, Windows, Exchange, Visio i pozostałe produkty Microsoft z rynku wtórnego i co jest wymagane od strony formalnej by zrobić to zgodnie z prawem.

Odsprzedaż oprogramowania jest regulowana przez prawo europejskie

Obrót oprogramowaniem komputerowym na terenie Unii Europejskiej jest regulowany przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.

Art. 4 ust. 2 Dyrektywy, stanowi: "pierwsza sprzedaż we Wspólnocie kopii programu przez posiadacza praw lub za jego zgodą wyczerpuje prawo do rozpowszechniania we Wspólnocie tego egzemplarza, z wyjątkiem prawa do kontroli dalszego wynajmu programu lub jego kopii ".

W dniu 3 lipca 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) orzekł przeciwko Oracle w sprawie, która potwierdziła wtórną odsprzedaż oprogramowania w Europie. ETS orzekł, że "Zasada Wyczerpania" (Principle of Exhaustion) odnosi się również do oprogramowania niematerialnego / cyfrowego, które obejmuje oprogramowanie w ramach umów zbiorczych licencji sprzedawanych przez dostawców, takich jak Microsoft.

Niedozwolone praktyki biznesowe

Niedozwolone modele biznesowe pojawiły się w rosnącej branży recyklingu licencji.

Niektórzy dostawcy całkiem świadomie sprzedają używane oprogramowanie będące "nieodpowiednim dla celu". które nie przeszło audytu producenta. Są tacy, którzy twierdzą, że uzyskali "potwierdzenie notarialne" będące "formą ubezpieczenia" dla klienta. Sęk w tym, że poświadczenie notarialne nie zastępuje dokumentów potwierdzających drogę licencji od producenta do ostatniego klienta. Inni nieuczciwi dostawcy oprogramowania nielegalnie odsprzedają pakiety Microsoft Partner Pack lub MSDN / klucze po bardzo niskich cenach (nawet w porównaniu z cenami na rynku wtórnym oprogramowania). Dostrzegamy także dostawców oprogramowania z drugiej ręki odsprzedających samodzielnie zaprojektowane "certyfikaty oprogramowania" i dostarczają faktury, które zawierają opisy produktów bez unikatowych szczegółowych informacji na temat numeru umowy licencyjnej firmy Microsoft od pierwotnego klienta firmy Microsoft.

W takich przypadkach klienci korzystający z oprogramowania mogą nieświadomie kupować "błyszczącą" papeterię firmową lub certyfikaty, które nie zawierają legalnych licencji na oprogramowanie. Krótkoterminowe zyski mogą początkowo wydawać się atrakcyjne. Niestety tylko do czasu audytu.Ewentualne postępowanie prawne ze strony dostawcy oprogramowania może być bardzo przykre.

Sprawdź dostawcę

Aby zachować zgodność z europejską dyrektywą w sprawie oprogramowania 2009/24 / WE i orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z lipca 2012 r. oraz zasady odsprzedaży Microsoft, dostawca oprogramowania z recyklingu musi być w stanie przedstawić następujące informacje dla każdej transakcji:

1. Oprogramowanie zostało po raz pierwszy "wprowadzone do użytku" w Europie ("original Country of Use");

2. Oryginalne unikalne Umowy Licencyjne klienta (LA) / numery SKU produktu, identyfikujące firmę, która zakupiła oprogramowanie oraz co zostało zakupione;

3. Potwierdzenie, że oprogramowanie zostało sprzedane i odinstalowane z oryginalnego serwera(ów) klienta Microsoft;

4. Dokumentacja potwierdzająca zmiany właściciela produktu począwszy od pierwotnego klienta firmy Microsoft.

 

W sumie to wszystko.

Żadne akty notarialne ani certyfikaty sprzedawców nie są wymagane by udowodnić zgodne z prawem wejście w posiadanie używanych licencji.

Nasi klienci już to sprawdzili.


Spód

Partner