Aspekty prawne recykling licencji

Prawo europejskie: 

odsprzedaż oprogramowania

Europejska Dyrektywa Oprogramowania 2009/24/WE rozszerza „Zasadę Wyczerpania” na sprzedaż oprogramowania, w tym na sprzedaż licencji z recyklingu. Ustanawia, że „pierwsza sprzedaż na terenie Wspólnoty kopii programu przez posiadacza praw lub za jego zgodą wyczerpuje prawo do rozpowszechniania tej kopii we Wspólnocie, z wyjątkiem prawa do kontrolowania dalszego wypożyczania programu lub jego kopii”.

3 lipca 2012 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał wyrok przeciwko firmie Oracle w sprawie, która zalegalizowała odsprzedaż oprogramowania z recyklingu w Europie. ETS orzekł, że „Zasada wyczerpania” ma zastosowanie również do oprogramowania niematerialnego/cyfrowego, w tym oprogramowania objętego umowami licencyjnymi zbiorowymi sprzedawanego przez dostawców takich jak Microsoft.

Nielegalne modele biznesowe:

W szybko rozwijającej się branży recyklingu oprogramowania pojawiają się niezgodne z prawem praktyki biznesowe.

Przy zakupie oprogramowania z recyklingu należy zwrócić uwagę na sprzedawców, którzy odsprzedają oprogramowanie nie jest „odpowiednie do celu” i mogące nie przejść audytu dostawcy (autora) tego oprogramowania. Na przykład istnieją dostawcy oprogramowania z drugiej ręki, którzy reklamują użycie „zaświadczenia notariusza” jako prawnego „ubezpieczenia” dla klienta, ale tak naprawdę notariusz może być (i był) używany do ukrycia potencjalnie nielegalnego źródła tego oprogramowania. Inni nieuczciwi dostawcy nielegalnie odsprzedają pakiet Microsoft Partner Pack lub pliki do pobrania/klucze MSDN po bardzo niskich cenach (nawet w porównaniu z poziomami cen na rynku wtórnym). Widzimy również, że dostawcy odsprzedają samodzielnie zaprojektowane firmowe „certyfikaty oprogramowania” i wystawiają faktury zawierające opisy produktów bez unikatowego numeru umowy licencyjnej firmy Microsoft od pierwotnego klienta firmy Microsoft.

 W takich przypadkach klienci używanego oprogramowania mogą nieświadomie kupować „fajne” zaświadczenia lub certyfikaty, które nie zawierają żadnych legalnych licencji na oprogramowanie. Oszczędności mogą w takim przypadku wydawać się atrakcyjne, jednak tylko do czasu audytu, gdy w obliczu groźby działań prawnych ze strony dostawcy oprogramowania zmienią się w problemy w wyniku stwierdzenia nielegalnego używania licencji lub używania nielegalnych licencji.

Lista kontrolna przy zakupach z recyklingu:

Aby zachować zgodność z europejską dyrektywą w sprawie oprogramowania 2009/24/WE oraz orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) z lipca 2012 r., legalny dostawca używanego oprogramowania musi być w stanie dostarczyć dla każdej transakcji:

  • Dowód, że oprogramowanie zostało po raz pierwszy „oddane do użytku” w Europie („pierwotny kraj użytkowania”);

  • Unikalną Umowę licencyjną (LA) oryginalnego Klienta Microsoft / numery SKU produktu, które identyfikują firmę, która jako pierwsza kupiła oprogramowanie i co zostało zakupione;

  • Potwierdzenie, że oprogramowanie zostało sprzedane i odinstalowane z serwerów oryginalnego klienta Microsoft;

  • Dokumentację potwierdzającą własność licencji prowadząca do pierwotnego klienta firmy Microsoft.

Recykling Licencji partner Discount-Licensing Ltd