Brexit aktualizacja: Dobra wiadomość dla rynku wtórnego oprogramowania.

DISCOUNT-LICENSING LTD. 6 MAJA 2021

Wielka Brytania oficjalnie wystąpiła z Unii Europejskiej (UE) 31 grudnia 2020 r., wywołując wiele zmian podatkowych i taryfowych w niemal każdej branży. Na wtórnym rynku oprogramowania Brexit spowodował pewne zamieszanie wśród sprzedawców, co do tego, czy mają do czynienia z ukrytymi kosztami dostaw lub podatkami. W tym artykule zebraliśmy przegląd faktów związanych z handlem używanym oprogramowaniem na Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

P: Czy dostawcy oprogramowania z recyklingu z siedzibą w UE poniosą ukryte koszty podczas wystawiania faktur klientom z Wielkiej Brytanii lub odwrotnie?

 O: Nie. Jeśli oba podmioty są zarejestrowane jako płatnik VAT, nic się nie zmieni. Firmy powinny nadal traktować licencjonowanie oprogramowania jako rodzaj usługi, umieszczając je poza zakresem podatku od wartości dodanej (VAT).

 Na przykład, jeśli jesteś dostawcą używanych licencji z siedzibą w Wielkiej Brytanii i chcesz wystawić fakturę klientowi z Niemiec, Hiszpanii lub Polski, dokument faktury powinien zostać wystawiony bez podatku VAT.

 

P: Czy dostawcy używanego oprogramowania z siedzibą w UE poniosą ukryte koszty podczas wystawiania faktur klientom biznesowym w innych państwach członkowskich UE?

 O: Znowu odpowiedź brzmi: nie. Załóżmy na przykład, że dostawca używanego oprogramowania jest właścicielem podmiotu z siedzibą w państwie członkowskim UE, takim jak Hiszpania i odsprzedaje używane licencje klientowi w innym państwie członkowskim, takim jak Niemcy. W takim przypadku do faktury sprzedaży od hiszpańskiego dostawcy do niemieckiego klienta nie będzie trzeba doliczać podatku VAT.

 Warto jednak zauważyć, że sprzedaż nadal musi być odnotowana w lokalnym rejestrze sprzedaży WE, a numer VAT klienta musi być widoczny na fakturze wystawionej przez hiszpańskiego dostawcę. Opis faktury musi również zawierać informację, że usługa podlega mechanizmom odwrotnego obciążenia.

 

P: Czy dostawcy z UE lub Wielkiej Brytanii powinni pobierać podatek VAT przy wystawianiu faktur klientom biznesowym w tym samym kraju?

 O: W obu przypadkach dostawcy muszą doliczyć podatek VAT zgodnie z lokalnymi wytycznymi, niezależnie od statusu biznesowego klienta.

 

Podsumowanie

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE 31 grudnia 2020 r. nie spowodowało żadnych poważnych problemów związanych z podatkami, taryfami ani wysyłką dla dostawców używanego oprogramowania. To świetna wiadomość dla tych, którzy martwili się transformacją i pokazuje, że branża używanego oprogramowania do tej pory uniknęła wstrząsów gospodarczych spowodowanych Brexitem.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat kupowania lub sprzedawania używanych licencji na oprogramowanie, już dziś skontaktuj się z zespołem Discount-Licensing.

Recykling Licencji partner Discount-Licensing Ltd